Tag Archives: charity

Kao što smo vam već spomenuli , jedna od naših novih inicijativa dovela nas je do nove suradnje s Udruga MoSt ( jedna od najaktivnijih udruga na našem području koja već dugi niz godina pomaže beskućnicima i osobama u riziku od beskućništva.), s kojim ćemo razviti jedan novi projekt pod imenom STOP INDIFFERENCE Projekt će […]

Kao što smo vam već spomenuli , jedna od naših novih inicijativa dovela nas je do nove suradnje s Udruga MoSt ( jedna od najaktivnijih udruga na našem području koja već dugi niz godina pomaže beskućnicima i osobama u riziku od beskućništva.), s kojim ćemo razviti jedan novi projekt pod imenom STOP INDIFFERENCE Projekt će […]

Kao što smo vam već spomenuli , jedna od naših novih inicijativa dovela nas je do nove suradnje s Udruga MoSt ( jedna od najaktivnijih udruga na našem području koja već dugi niz godina pomaže beskućnicima i osobama u riziku od beskućništva.), s kojim ćemo razviti jedan novi projekt pod imenom STOP INDIFFERENCE Projekt će […]